Μάρτιος 2015                Αναστασία Σιάνου MSc  Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες Τεχνολόγος Γεωπονίας    

Επιστημονική Ονομασία παθογόνου: Gilpinia hercyniae (Hartig)

Χαρακτηρισμός: Πρόκειται για παθογόνο έντομο καραντίνας, που προκαλεί αποφύλλωση της ερυθρελάτης.

Περιοχές υψηλού κινδύνου: Χώροι εισαγωγής μολυσμένων φυτών.

Περίοδος ελέγχου: Από τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβριο.

Συμπτώματα: Έντονες αποφυλλώσεις σε νεαρές αναδασώσεις αλλά και ενήλικα άτομα ερυθρελάτης.

Βλάβες που προκαλεί: Σταδιακή εξασθένιση ζωτικότητας που ακολουθείται από προσβολές φλοιοφάγων-ξυλοφάγων εντόμων.

Προνύμφες του εντόμου πάνω σε ερυθρελάτη

 

 Τέλειο έντομο πάνω σε αποφυλλωμένο κλαδί

Βλάβες σε νεαρούς βλαστούς και κλαδιά

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΑΣΙΙΚΟΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΙΟΝΟΜΙΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ((Δ.Φ.Ε.)), Δρ. Δασολόγος Αλκιβιάδης Τσιτσώνης