Μάρτιος 2015                 Αναστασία Σιάνου MSc  Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες Τεχνολόγος Γεωπονίας    

Επιστημονική Ονομασία παθογόνου: Gonipterus scutellatus Gyll.

Χαρακτηρισμός: Πρόκειται για το ρυγχωτό σκαθάρι του Ευκαλύπτου (έντομο), προερχόμενο από Αυστραλία έχοντας εξαπλωθεί σ’ όλο το κόσμο.

Περιοχές υψηλού κινδύνου: χώροι εισαγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης φυταρίων, χώματος και φυτευτικού υλικού (εφόσον έχει ήδη εγκατασταθεί).

Περίοδος ελέγχου: Αρχή άνοιξης & τέλος καλοκαιριού-αρχές φθινοπώρου.

Συμπτώματα: Εξαιρετικά μεγάλη (κατά κλάδους) αποφύλλωση που σταδιακά επεκτείνεται, καταστολή αύξησης.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΑΣΙΙΚΟΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΙΟΝΟΜΙΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ((Δ.Φ.Ε.)), Δρ. Δασολόγος Αλκιβιάδης Τσιτσώνης