Το παρακάτω άρθρο αναδημοσιεύεται από τον ιστότοπο http://www.kostelenosfytoria.gr/nurseries.php
Με την έγκριση του κ. Κωστελένου

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο 

Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες μπορείτε να απευθύνεστε στους γεωπόνους της Cropscience

Επισυναπτώμενα Αρχεία