12/Μαρ/15
Μάρτιος 2015                 Αναστασία Σιάνου MSc  Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες Τεχνολόγος Γεωπονίας     Επιστημονική Ονομασία παθογόνου: Rhynchophorus ferruginus (Olivier) Χαρακτηρισμός: Πρ...
12/Μαρ/15
Μάρτιος 2015                 Αναστασία Σιάνου MSc  Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες Τεχνολόγος Γεωπονίας     Επιστημονική Ονομασία παθογόνου: Gonipterus scutellatus Gyll. Χαρακτηρισμός: Πρόκειτα...
12/Μαρ/15
Μάρτιος 2015                                 Αναστασία Σιάνου MSc  Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες Τεχνολόγος Γεωπονίας       Επιστημονική Ονομασία παθογόνου: Ceratocystis platani (Walter) Χαρα...
12/Μαρ/15
Μάρτιος 2015                          Αναστασία Σιάνου MSc  Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες Τεχνολόγος Γεωπονίας     Επιστημονική Ονομασία παθογόνου: Phytophthora ramorum Χαρακτηρισμός: Πρόκειτ...
12/Μαρ/15
Μάρτιος 2015                        Αναστασία Σιάνου MSc  Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες Τεχνολόγος Γεωπονίας     Επιστημονική Ονομασία παθογόνου:Dryocosmus Kuriphilus Yasumatsu Χαρακτηρισμός:...
12/Μαρ/15
Μάρτιος 2015                Αναστασία Σιάνου MSc  Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες Τεχνολόγος Γεωπονίας     Επιστημονική Ονομασία παθογόνου: Gilpinia hercyniae (Hartig) Χαρακτηρισμός: Πρόκειται...
12/Μαρ/15
Μάρτιος 2015                   Αναστασία Σιάνου MSc  Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες Τεχνολόγος Γεωπονίας     Επιστημονική Ονομασία παθογόνου: Anoplophora chinensis Χαρακτηρισμός: Πρόκειται για...
12/Μαρ/15
Μάρτιος 2015                        Αναστασία Σιάνου MSc  Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες Τεχνολόγος Γεωπονίας     Επιστημονική Ονομασία παθογόνου: Gibberella circinata Χαρακτηρισμός: Πρόκειται...
12/Μαρ/15
Μάρτιος 2015                 Αναστασία Σιάνου MSc  Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες Τεχνολόγος Γεωπονίας     Επιστημονική Ονομασία παθογόνου: Bursaphelenchus xylophilys  Χαρακτηρισμός: Πρόκειται...