03/Μαρ/15
Ο θρίπας (Frankliniella occidentalis), επίσης γνωστός και ως θρίπας της Καλιφόρνιας ή WFT- Western Flower Thrips, είναι ένα μικρό σε μέγεθος έντομο με καταγωγή από τη Δυτική ακτή της Βορείου Αμερικής....
03/Μαρ/15
Άκαρι τομάτας - Aculops lycopersici Το μικροσκοπικό αυτό άκαρι σχηματίζει αποικίες μεγάλων πληθυσμών σε βλαστούς τομάτας και μελιτζάνας, οι οποίοι αποκτούν ενα χαρακτηριστικό χρώμα «σκουριάς». Ανοίκει...
03/Μαρ/15
Φεβρουαρίου 2015                                                                                                       Θωμάς Αρμπιλιάς Τεχν. Γεωπονίας      Οι πρώτες βροχές του φθινοπώρου φέρνουν και...
24/Φεβ/15
Φεβρουαρίου 2015                                                                                                        Θωμάς Αρμπιλιάς Τεχν. Γεωπονίας     Το κυκλοκόνιο οφείλεται στο μύκητα Spinaloca...
24/Φεβ/15
Φεβρουαρίου 2015                                                                                                   Θωμάς Αρμπιλιάς Τεχν. Γεωπονίας Η καπνιά προκαλείται από το μύκητα Fumago vagans, ο ο...
24/Φεβ/15
  Φεβρουαρίου 2015                                                                                                   Θωμάς Αρμπιλιάς Τεχν. Γεωπονίας              Ο πυρηνοτρήτης (Prays oleae) προσβάλλε...
24/Φεβ/15
Φεβρουαρίου 2015                                                                                                   Θωμάς Αρμπιλιάς Τεχν. Γεωπονίας Η μύγα του δάκου (Bactocera oleae) προσβάλλει τους κα...
20/Φεβ/15
                                                                                                                                                                ΟΔΗΓΙΑ: Μ 18./ 2013   Εργαστήρια: Μυκητ...
20/Φεβ/15
Μηλολόνθη ή Ασπροσκούληκο  Melolontha melolontha, M. hippocastani  Τα ασπροσκούληκα, είναι για την ακρίβεια προνύμφες διαφόρων σκαραβαίων (Scarabaeidae), όπως η χρυσόμυγα και η μηλολόνθη. Τρέφονται με...

Σελίδες