01/Απρ/15
Απρίλιος 2015                             Αναστασία Σιάνου MSc  Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες Τεχνολόγος Γεωπονίας     Τα συστήματα καλλιέργειας εκτός εδάφους χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η...
24/Μαρ/15
Μάρτιος 2015                             Αναστασία Σιάνου MSc  Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες Τεχνολόγος Γεωπονίας     Μικρής κλίμακας υδροπονικά - αεροπονικά συστήματα είναι όλα εκείνα τα συσ...