Τα δεδομένα είναι εμπιστευτικά και θα παραμείνουν στην εταιρεία μας, καθώς το δελτίο αυτό είναι προσωπικό και αφορά μόνο την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωσή σας.

 

Όνομα  ……………………………………………………………………………………..

Επώνυμο ………………………………………………………………………………....

Διεύθυνση ……………………………………………………………………………….

(Οδός, ΤΚ, Πόλη) ………………………………………………………………………

Τηλ ……………………………………………………………………….………………….

Κινητό ………………………………………………………………………………………

Fax  …………………………………………………………………………………………..

E-mail ……………………………………………………………………………………….

Web …………………………………………………………………………………………

Facebook ………………………………………………………………………………….

 

Παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία:

 

1. Καλλιέργεια:    □ Υπαίθρια      □ Θερμοκηπιακή    □ Άλλο……………………………………