Η αεροπονία αποτελεί μια καινοτόμο καλλιεργητική μέθοδο πραγματικά επαναστατική. Τα φυτά αναπτύσσονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον με πλήρη απουσία υποστρώματος. Το μόνο που χρειάζεται είναι ανακυκλώσιμο θρεπτικό διάλυμα για την ανάπτυξή τους.