Για μια επιτυχημένη καλλιέργεια θερμοκηπίου απαιτείται έλεγχος κλίματος. Οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν την εύκολη διαχείρηση του περιβάλλοντος του θερμοκηπίου, της υδρολίπανσης καθώς και των κλιματικών συνθηκών.