Η δενδροκομία είναι ένας δυνατός κλάδος στο κομμάτι της γεωργίας. Ο πολλαπλασιασμός και καλλιέργεια οπωροφόρων & καρποφόρων δένδρων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για τον αγροτικό τομέα, σε επαγγελματικό και ερασιτεχνικό επίπεδο.