Τα ενισχυτικά εδάφους περιλαμβάνουν χώματα και υποστρώματα τα οποία είναι κατάλληλα τόσο για καλλιέργεια εσωτερικού όσο και εξωτερικού χώρου.