Η φυτοπροστασία συμπεριλαμβάνει αρκετές καλλιεργητικές εργασίες για μια προσοδοφόρα καλλιέργεια. Στη βιολογική καλλιέργεια η φυτοπροστασία έχει ως στόχο την πρόληψη και όχι την θεραπεία, χρησιμοποιώντας σκευάσματα χωρίς χημικά.