Όπως η φυτοπροστασία της υπαίθρου έτσι και η φυτοπροστασία του θερμοκηπίου έχει ώς σκοπό την πρόληψη και όχι τη θεραπεία. Με απλούς τρόπους προφύλαξης της καλλιέργειας αλλά και κατάλληλη χρήση ωφέλιμων οργανισμών μπορείτε να θεωρείτε σχεδόν βέβαιη την απόδοση της καλλιέργειά σας.