Το αστικό πράσινο αποτελεί έναν τομέα που διαρκώς εξελίσσεται παγκοσμίως. Καλύτερο αστικό πράσινο συνεπάγεται άνοδο του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.