Το κλίμα αλληλεπιδρά με τις καλλιέργειες της υπαίθρου. Επιδράσεις όμως υπάρχουν και στο μικροκλίμα που δημιουργείται σε εσωτερικούς χώρους, όπου χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη φυτών. Η μελέτη του κλίματος σε γεωργικές και αστικές περιοχές βοηθά, ώστε να έχουμε τις λιγότερες τυχόν επιπτώσεις στην καλλιέργεια μας.