Η θρέψη των φυτών είναι από τα πιο σημαντικά κεφάλαια για την καλλιέργεια και την απόδοσή της. Κατάλληλα σκευάσματα χρησιμοποιούνται προκειμένου να ενισχύσουν τα φυτά σας και να αυξήσουν τις σοδειές σας.