Όλες οι καλλιέργειες, συμπεριλαμβανομένου και αυτών που αναπτύσσονται σε εσωτερικό χώρο, έχουν ανάγκη από φώς και θρεπτικά συστατικά. Με τα κατάλληλα συστήματα & παρεμβάσεις η καλλιέργεια γίνεται με απλό και εύκολο τρόπο στους χώρους αυτούς.