Τα υδροπονικά συστήματα fodder δικαίως θεωρούνται το μέλλον της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Μεγάλες αποδόσεις με χαμηλό καλλιεργητικό κόστος. Μπορεί κανείς να καλλιεργεί καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, ανεξαρτήτως κλίματος ή εποχής. Εξοικονόμηση νερού και ανθρώπινου δυναμικού. Μέθοδος φιλική ως προς το περιβάλλον.