Ο τεχνητός φωτισμός είναι αναγκαίος για καλλιέργειες εσωτερικού χώρου. Σωστός φωτισμός συνεπάγεται υγιή φυτά και μεγάλες σοδειές.