Η υδροπονία αποτελεί ένα σύγχρονο τρόπο καλλιέργειας, όπου τα φυτά αναπτύσσονται χωρίς χώμα. Τα φυτά για να μεγαλώσουν χρειάζονται νερό, θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο. Όλα αυτά τους παρέχονται μέσω των υδροπονικών συστημάτων.