Ποιοι Είμαστε

CropScience

Η Cropscience Μονοπρόσωπη ΙΚΕ αποτελεί μια νεοσύστατη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο γεωπονικό χώρο. Διαθέτει αλυσίδα καταστημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο με την διακριτική επωνυμία Grow Αcademy αλλά και με αποθήκες σε Ελλάδα και Βουλγαρία. 

Υποστηρίζουμε όλους τους βασικούς άξονες της αγροτικής ανάπτυξης τόσο σε επαγγελματικό όσο και ερασιτεχνικό επίπεδο, στον αστικό και τον αγροτικό τομέα.