ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ EDEM COMPOST

Το άρθρο αναδημοσιεύεται με την έγκριση της EcoTerra

Βελτιωτικό εδάφους

Μία από τις πιο σημαντικές χρήσεις του κόμποστ είναι εκείνη της προσθήκης του, στο προς καλλιέργεια έδαφος , ως εδαφοβελτιωτικό. Η ποσότητα του κόμποστ που μπορεί να προστεθεί στο έδαφος μπορεί να κυμαίνεται από 5 έως και 20 m3 το στρέμμα. Οι παράγοντες που καθορίζουν την ποσότητα κόμποστ ανά στρέμμα, είναι:

 • Η ποιότητα του εδάφους: μηχανική δομή, χημική σύσταση, αλατότητα, κλπ.
 • Η τυχόν προσθήκη αδρανών εδαφοβελτιωτικών (π.χ άμμου).
 • Οι καλλιέργειες που έχουν προηγηθεί.
 • Οι λιπάνσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς.
 • Οι τυχόν προηγούμενες προσθήκες στο έδαφος οργανοχουμικών εδαφοβελτιωτικών. Πριν τη χρήση του κομπόστ για την βελτίωση της δομής του εδάφους και της χημικής του σύνθεσης, συνιστάται να γίνει αναλυτική εδαφοανάλυση.

http://www.cropscience.gr/sites/default/files/pictures/agrotemaxia.jpg

Η πλέον ορθή διαδικασία προσθήκης του κόμποστ στο έδαφος είναι η ακόλουθη:

 • Το έδαφος οργώνεται όταν αυτό είναι στο ρώγο του.
 • Προστίθεται το κόμποστ με ισομερή κατανομή σε όλη την έκταση του προς βελτίωση εδάφους.
 • Ακολουθεί φρεζάρισμα για ενσωμάτωση του κόμποστ στο έδαφος, και αμέσως μετά γίνεται η εγκατάσταση των φυτών ή η σπορά.
 • Στην ακραία περίπτωση που χρειάζεται μεγαλύτερη ποσότητα από 20m3/στρέμμα τότε καλό είναι μετά την ενσωμάτωση στο έδαφος να ακολουθήσει άρδευση και όταν το έδαφος έρθει στο ρώγο του να γίνει νέο φρεζάρισμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ισορροπία στο εδαφικό οικοσύστημα.

Φυτά μεγάλης καλλιέργειας

http://www.cropscience.gr/sites/default/files/pictures/gmo_wheat_field.jpg http://www.cropscience.gr/sites/default/files/pictures/vamvaki.jpg

Η χρήση του EDEM compost της Eco – Terra ως εδαφοβελτιωτικό βρίσκει άριστη εφαρμογή στον εμπλουτισμό των αγροτεμαχίων που προορίζονται για την καλλιέργεια με οργανική ουσία:

 • Βιομηχανικών φυτών – Βαμβάκι, Ηλίανθος, Καπνός, Τεύτλα, Στέβια, Ελαιοκράμβη, Αραχίδα, Βιομηχανική τομάτα.
 • Χειμερινών & εαρινών σιτηρών – Σίτος, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη, Τριτικάλε, Αραβόσιτος, Σόργο, Ρύζι
 • Ψυχανθή – Μηδική, Βίκος, Φακή, Ρεβίθια, Μπιζέλια, Κουκιά, Σόγια, Τριφύλλι – στα οποία η εφαρμογή οργανικής ουσίας έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του μεγέθους των φυματίων.

Για να βελτιστοποιήσουμε τα αποτελέσματα καλό είναι πριν την εφαρμογή του να κάνουμε μία εδαφοανάλυση, από την οποία θα εξαρτηθεί και η ποσότητα που θα χρειαστούμε.

Για τις εαρινές καλλιέργειες, η εφαρμογή του γίνεται από νωρίς την άνοιξη ώστε να πετύχουμε γρηγορότερη θέρμανση του εδάφους οπότε και πρωϊμίζουμε την σπορά, με όλες τις θετικές συνέπειες που έχει αυτό για την καλλιέργειά μας.

Για τις χειμερινές καλλιέργειες, η εφαρμογή του γίνεται το φθινόπωρο κατά την προετοιμασία του χωραφιού για την σπορά – φρεζάρισμα – οπότε και ενσωματώνουμε το κόμποστ

Δενδροκομία

Στις δενδροκομικές καλλιέργειες το compost EDEM της Eco – Terra έχει εφαρμογή τόσο κατά την εγκατάσταση της καλλιέργειας – μεταφύτευση δενδρυλλίων, όσο και μετά, κατά την καλλιέργεια του οπωρώνα, αντικαθιστώντας την αντιοικονομική πρακτική διασκορπισμού μεγάλων ποσοτήτων κοπριάς σε όλο το χωράφι.

Κατά την μεταφύτευση γεμίζουμε τον λάκκο φύτευσης με μίγμα που περιέχει κομπόστ και χώμα γης με το κομπόστ να συμμετέχει στο μίγμα σε ποσοστό 20 – 80 % κ.ο. ανάλογα το είδος του δένδρου και την ποιότητα του εδάφους

Κατά την καλλιέργεια εφαρμόζεται μία φορά το χρόνο φθινόπωρο ή τέλος χειμώνα σε πάχος 3 – 5 cm γύρω από τον κορμό του δέντρου και σε ακτίνα ίση με την ακτίνα της κόμης του δέντρου (στην προβολή της κόμης δηλαδή), περιοχή όπου βρίσκεται και το ενεργό τμήμα της ρίζας. Κατόπιν ενσωματώνουμε το κόμποστ στα πρώτα 5 – 10 cm.

Η κομπόστα δεν πρέπει να ακουμπά στον κορμό του δέντρου.

Ελαιόδενδρα. 

Αποδίδει πολύ καλύτερα σε σχετικά γόνιμα εδάφη που συγκρατούν αρκετή υγρασία. Υποφέρει σοβαρά σε βαριά εδάφη που νεροκρατούν. Προτιμάει ουδέτερη ή ελαφρά αλκαλική αντίδραση (pH 7-8) του εδάφους. Εγκατάσταση : Edem compost 40 – 60 % κ.ο. σε μίγμα με χώμα γης ή μαύρη τύρφη ώστε να χορηγήσουμε συνολικά περίπου 30 λίτρα κόμποστ ανά δένδρο. Κατά τη φύτευση των δένδρων είναι σκόπιμο να μην χορηγούνται αζωτούχα λιπάσματα. Καλλιέργεια: μετά τη συλλογή του ελαιοκάρπου ανάλογα την ηλικία του δένδρου και την παραγωγή από 10 – 50 λίτρα / δένδρο και παράχωμα στα 5 – 10 cm.

http://www.cropscience.gr/sites/default/files/pictures/elia1.jpg

Αμπέλι.

Τις ευνοϊκότερες συνθήκες ανάπτυξης προσφέρουν τα καλά στραγγιζόμενα μέσης σύστασης εδάφη. Το πλέον ευνοϊκό pH για την καλλιέργειά του είναι μεταξύ 6,5 και 7,5.

http://www.cropscience.gr/sites/default/files/pictures/ampeli_0.jpg

Εγκατάσταση αμπελώνα: Σε εδάφη με μικρές ποσότητες οργανικής ουσίας <2% επιβάλλεται η προσθήκη σε βάθος μεγάλων ποσοτήτων οργανικών υλικών που αυξάνουν τα επίπεδα της οργανικής ουσίας του εδάφους.

Έτσι με την χορήγηση 10 – 40 λίτρων Edem compost ανά πρέμνο, ανάλογα των αποτελεσμάτων της εδαφοανάλυσης και την κατεύθυνση της παραγωγής (οινοποιήσιμες – επιτραπέζιες ποικιλίες) παρέχουμε ικανή ποσότητα οργανικής ουσίας.

Κατά τη φύτευση των πρέμνων, είναι σκόπιμο να μην χορηγούνται αζωτούχα λιπάσματα.

Καλλιέργεια: χρήση του Edem compost κατά το φρεζάρισμα ώστε να ενσωματωθεί στα 5 – 10 cm σε μία ποσότητα 5 – 7 λίτρα / πρέμνο.

Εσπεριδοειδή.

Προτιμούν εδάφη μέσης μηχανικής σύστασης, βαθιά και με επαρκή υγρασία. Ευνοϊκό pH για την καλλιέργειά τους είναι μεταξύ 6 και 7,5.

http://www.cropscience.gr/sites/default/files/pictures/port.jpg

Εγκατάσταση: Εφόσον το έδαφος περιέχει λιγότερο από 2% σε οργανική ουσία χορηγούμε Edem compost 25 – 40 % κ.ο. σε μίγμα με χώμα γης, τύρφη και περλίτη ώστε να χορηγήσουμε συνολικά περίπου 30 λίτρα κόμποστ ανά δένδρο. Κατά την εγκατάσταση είναι σκόπιμο να μην χορηγούνται αζωτούχα λιπάσματα.

Καλλιέργεια: Πριν την έναρξη της βλάστησης 20 – 30 λίτρα Edem compost ανά δέντρο με ελαφριά ενσωμάτωση στα 10 cm.

Γιγαρτόκαρπα (μηλιά – αχλαδιά – κυδωνιά – ροδιά – μουσμουλιά)

Προτιμούν εδάφη γόνιμα, βαθιά, μέσης μηχανικής σύστασης, με ικανοποιητική υδατοϊκανότητα επαρκώς εφοδιασμένα με οργανική ουσία (>2%)

http://www.cropscience.gr/sites/default/files/pictures/9a9b03da81f0192ce06829f9b8a39cdfcdcf9a40.jpeg http://www.cropscience.gr/sites/default/files/pictures/arton17.jpg

Εγκατάσταση: Χορηγούμε Edem compost 50 % κ.ο. σε μίγμα με χώμα γης ώστε να χορηγήσουμε συνολικά περίπου 40 λίτρα ανά δέντρο. Κατά τη φύτευση των δένδρων είναι σκόπιμο να μην χορηγούνται αζωτούχα λιπάσματα.

Καλλιέργεια: Από Νοέμβριο έως Φεβρουάριο 30 – 50 λίτρα Edem compost ανά δέντρο.

Ακρόδρυα (αμυγδαλιά – φιστικιά – καρυδιά – φουντουκιά)

Προτιμούν εδάφη μέσης μηχανικής σύστασης, βαθιά και με επαρκή υγρασία. Ευνοϊκό pH για την καλλιέργειά τους είναι μεταξύ 6 και 7,5.

http://www.cropscience.gr/sites/default/files/pictures/fistikia.jpg http://www.cropscience.gr/sites/default/files/pictures/123.jpg

Εγκατάσταση: Εφόσον το έδαφος περιέχει λιγότερο από 2% σε οργανική ουσία χορηγούμε Edem compost 25 – 40 % κ.ο. σε μίγμα με χώμα γης, τύρφη και περλίτη ώστε να χορηγήσουμε συνολικά περίπου 40 λίτρα κόμποστ ανά δένδρο.

Κατά εγκατάσταση είναι σκόπιμο να μην χορηγούνται αζωτούχα λιπάσματα.

Καλλιέργεια: Από Νοέμβριο έως Φεβρουάριο 30 – 50 λίτρα Edem compost ανά δέντρο.

Πυρηνόκαρπα. (ροδακινιά – βερικοκιά – δαμασκηνιά – κερασιά – βυσσινιά – νεκταρινιά)

Εδάφη μέσης μηχανικής σύστασης, βαθιά, με καλή στράγγιση και καλή υδατοϊκανότητα.

Προτιμούν εδάφη εφοδιασμένα με οργανική ουσία (κατά το δυνατόν πάνω από 1,5% και μέχρι 3%)

http://www.cropscience.gr/sites/default/files/pictures/mini_1.jpg http://www.cropscience.gr/sites/default/files/pictures/rodakina32.jpg http://www.cropscience.gr/sites/default/files/pictures/buah-kuning.jpg

Εγκατάσταση: Χορηγούμε Edem compost 40 – 50 % κ.ο. μίγμα με χώμα γης και περλίτη ώστε να προσθέσουμε συνολικά εώς και 50 λίτρα ανά δένδρο. Κατά τη φύτευση των δένδρων είναι σκόπιμο να μην χορηγούνται αζωτούχα λιπάσματα.

Καλλιέργεια: Από Νοέμβριο έως Φεβρουάριο 30 – 50 λίτρα Edem compost ανά δέντρο.

Ακτινιδιά.

Ευδοκιμεί σε εδάφη αργιλλοπηλώδη, βαθιά, πλούσια σε οργανική ουσία, με καλή αποστράγγιση

http://www.cropscience.gr/sites/default/files/pictures/13821899901196513976.jpg

Εγκατάσταση: Ανάλογα με τα αποτελέσματα της εδαφολογικής ανάλυσης χορηγούμε Edem compost 70% κ.ο. σε μίγμα με χώμα γης και περλίτη ώστε να προσθέσουμε συνολικά εώς και 80 λίτρα ανά πρέμνο. Κατά τη φύτευση των δένδρων είναι σκόπιμο να μην χορηγούνται αζωτούχα λιπάσματα.

Καλλιέργεια: Φθινόπωρο ή χειμώνα 20 – 30 λίτρα Edem compost ανά πρέμνο.

Συκιά.

Ευδοκιμεί καλύτερα σε βαθιά πηλώδη και αργιλλοπηλώδη εδάφη, τα οποία θα πρέπει να στραγγίζουν ικανοποιητικά.

http://www.cropscience.gr/sites/default/files/pictures/sykia.jpg

Εγκατάσταση: Ανάλογα με τα αποτελέσματα της εδαφολογικής ανάλυσης χορηγούμε Edem compost 50% κ.ο. σε μίγμα με χώμα γης και περλίτη ώστε να προσθέσουμε συνολικά εώς και 40 λίτρα ανά δένδρο. Κατά τη φύτευση των δένδρων είναι σκόπιμο να μην χορηγούνται αζωτούχα λιπάσματα.

Καλλιέργεια: Όταν γίνεται η άροση – φρεζάρισμα χορηγούμε 20 – 30 λίτρα Edem compost ανά δένδρο.

Συστατικό υποστρωμάτων ανάπτυξης σποροφύτων

Οι ποσότητες του κόμποστ που χρησιμοποιούμε για την παρασκευή υποστρωμάτων για την ανάπτυξη σποροφύτων είναι σχετικά μικρές. Λόγω της ευαισθησίας των νεαρών φυταρίων τα υποστρώματα θα πρέπει να παρασκευάζονται με προσοχή. Μία καλή σύνθεση ενός τέτοιου υποστρώματος είναι η παρακάτω:

 • Κόμποστ με υγρασία περίπου 35% : 30% – 50% κατ’ όγκο
 • Τύρφη ξανθιά με υγρασία περίπου 30% : 70% – 50% κατ’ όγκο
 • Περλίτης ή πλυμένη ποταμίσια άμμος : 150 lit / m3 μίγματος.
 • Χρησιμοποιώντας Edem compost είμαστε σίγουροι για την παρασκευή υγιούς υποστρώματος υψηλής ποιότητας, απαλλαγμένου από φυτοπαθογόνους μικροοργανισμούς και προνύμφες εντόμων, χωρίς τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας εξασφαλίζοντας την φύτρωση και βλάστηση των σπόρων.

http://www.cropscience.gr/sites/default/files/pictures/201403210835299902.jpg

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα ακόλουθα

 • Στην υγρασία του κόμποστ και της τύρφης.
 • Στην καλή ανάμειξη των υλικών ώστε το μίγμα που θα προκύψει να είναι ομοιογενές.
 • Στο βάθος σποράς. Το υπόστρωμα που θα καλύπτει τους σπόρους πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον διπλάσιο και όχι πάνω από το τριπλάσιο της διαμέτρου τους.
 • Στο πότισμα που θα ακολουθήσει και την διατήρηση της υγρασίας σε ενδιάμεσα επίπεδα – κατάσταση ρώγου – μέχρι και την εμφάνιση των φυταρίων

http://www.cropscience.gr/sites/default/files/pictures/kar_2.jpg

Κηπευτικά

Πατάτα. Τα πλέον κατάλληλα εδάφη είναι τα αμμοπηλώδη, πηλοαμμώδη (γενικά ελαφριάς σύστασης, με βάθος τουλάχιστον 60 cm και πλούσια σε οργανική ουσία, χωρίς όμως να παρεμποδίζεται η απομάκρυνση του νερού.

Ενσωματώνουμε 5 – 7 m3 / στρέμμα compost Edem πριν τη φύτευση, ή 5 – 10 λίτρα φυτό κατά τη στιγμή της φύτευσης

Παρατηρήθηκε αύξηση του βάρους των κονδύλων και μεγάλη ομοιομορφία.

http://www.cropscience.gr/sites/default/files/pictures/patates-ofelimes-blaberes-paxuntikes-oxi.jpg

Θερμοκηπιακά & υπαίθρια κηπευτικά. Τόσο σε καλλιέργειες θερμοκηπίου όσο και στις αντίστοιχες υπαίθριες το Edem compost εφαρμόζεται με δύο τρόπους.

 • Εφαρμογή σε όλη την έκταση με 3 – 7 m3 ανά στρέμμα και ενσωματώνουμε με φρεζάρισμα πριν τη φύτευση στα 10 cm. Κατόπιν ποτίζουμε ελαφρά και όταν έρθει το έδαφος στο ρώγο του φυτεύουμε.
 • Εφαρμογή στην γραμμή φύτευσης ενσωματώνοντας 4 – 15 λίτρα Edem compost ανά μέτρο αναλόγως τον τύπο του εδάφους. Κατόπιν ποτίζουμε ελαφρά και όταν έρθει το έδαφος στο ρώγο του φυτεύουμε.
 • Τομάτες 4 – 12 lit/m
 • Αγγούρια 4 – 10 lit/m
 • Πιπεριές – Μελιτζάνες 6 – 14 lit/m
 • Φυλλώδη λαχανικά (μαρούλια κλπ) 4 – 10 lit/m
 • Κολοκυνθοειδή 4 – 8 lit/m
 • Αρωματικά (σέλινο κλπ ) 4 – 6 lit/m Σε υπαίθρια καλλιέργεια χειμερινών λαχανικών – μπρόκολο, κουνουπίδι ,λάχανο – με ενσωμάτωση 8 m3 ανά στρέμμα σε συνθήκες παγετού δεν επηρεάστηκε κανένα φυτό, και παρατηρήθηκε ελαφρά μεγαλύτερη φυλλώδη ανάπτυξη, και μεγάλη ομοιομορφία κεφαλών. Σε θερμοκήπιο τύπου τολ (τοξωτό) για την παραγωγή αρωματικών λαχανοκομικών – μαϊντανός, άνηθος, σέλινο – με 4 m3 ανά στρέμμα παρατηρήθηκαν ‘’ζωηρά’’ φυτά χωρίς κιτρίνισμα στα φύλλα τους, ειδικά την περίοδο του χειμώνα.

http://www.cropscience.gr/sites/default/files/pictures/thermokipio.jpg

Επιχωματώσεις νέων κήπων 

Κατά την κατασκευή του κήπου μας και πριν προχωρήσουμε στις φυτεύσεις μας, χρησιμοποιούμε Edem compost με φερτό κηπαίο χώμα καλής ποιότητας σε αναλογία 2 / 5 (Edem compost / χώμα).

Αφού ποτίσουμε τον κήπο μας ώστε να έρθει σε κατάσταση ρώγου κάνουμε ένα μικρό σκάψιμο στα 10 – 20 cm βάθος.

Κατόπι απλώνουμε σε όλο τον κήπο μας το μίγμα Edem compost και κηπαίου χώματος – η ποσότητα του συνολικού μίγματος που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από την έκταση του κήπου το ανάγλυφο του εδάφους και την τελική διαμόρφωση που θέλουμε να του δώσουμε.

Αφού απλωθεί το μίγμα σε όλον τον κήπο με τις εργασίες διαμόρφωσης του ανάγλυφου του κήπου φροντίζουμε για την καλή ενσωμάτωση του Edem compost

http://www.cropscience.gr/sites/default/files/pictures/image007.jpg

Με το Edem compost

 • Εμπλουτίζουμε τον νέο μας κήπο με οργανική ουσία
 • Βελτιώνεται η δομή του εδάφους καθιστώντας το ξανά ενεργό, ενεργοποιώντας τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς που το κρατάνε υγιές και ισορροπημένο
 • Αυξάνεται η υδατοϊκανότητα του εδάφους, βελτιώνεται ο αερισμός του και το πορώδες του,
 • Βελτιώνεται η στράγγισή του
 • Μειώνονται οι υδατικές ανάγκες του κήπου μας.
 • Χωρίς παράλληλα να ανησυχούμε ότι θα μεταφέρουμε φυτοπαθογόνους μικροοργανισμούς, προνύμφες εντομολογικών εχθρών των φυτών που θα εγκαταστήσουμε, και σπόρους ανεπιθύμητων ζιζανίων.

http://www.cropscience.gr/sites/default/files/pictures/kataskeui-ergon-prasinou-1.jpg

Φυτεύσεις καλλωπιστικών δέντρων και θάμνων μονοετών και πολυετών φυτών

Κατά την φύτευση καλλωπιστικών δέντρων και θάμνων στον κήπο μας γεμίζουμε το λάκκο φύτευσης, με μίγμα πλήρωσης αποτελούμενο από Edem compost 40% – ξανθιά (ή μαύρη) τύρφη 30% – καλό χώμα γης 30% και 20 – 70 lit πλυμένη άμμο ή περλίτη ανά κυβικό (m3) μίγματος.

http://www.cropscience.gr/sites/default/files/pictures/brahokipi3-530x312.jpg

Με την συμμετοχή του Edem compost στο μίγμα πλήρωσης του λάκκου φύτευσης δημιουργούμε ένα υγιές περιβάλλον στην ριζόσφαιρα του φυτού μας απαλλαγμένο από μύκητες και έντομα εδάφους, δημιουργώντας άριστες εδαφολογικές συνθήκες για την εγκατάσταση των καλλωπιστικών μας και την πρώτη τους ανάπτυξη.

http://www.cropscience.gr/sites/default/files/pictures/21082012161625small_garden.jpg

Καλλωπιστικά φυτά γλάστρας

http://www.cropscience.gr/sites/default/files/pictures/herbstlich_cyclamenterracotta.jpg

Για τη παρασκευή μίγματος που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καλλωπιστικά φυτά γλάστρας, αναμειγνύουμε Edem compost με τύρφη και περλίτη στις ακόλουθες αναλογίες:

Edem compost : 40% του όγκου του μείγματος

Τύρφη: 40% του όγκου του μείγματος

Περλίτης: 20% του όγκου του μείγματος.

Το μίγμα με την παραπάνω σύνθεση, όπως και όλα τα υποστρώματα με κόμποστ που το pH τους είναι πάνω από 7, θα πρέπει να αποφεύγεται για την ανάπτυξη οξύφιλων φυτών.

Το υλικό αυτό παρέχει στα φυτά μας άριστες συνθήκες για την πρώτη τους ανάπτυξη, άριστη αποστράγγιση, ενώ κατακρατά την απαιτούμενη για την σωστή ανάπτυξή του υγρασία, λόγω της μεγάλης υδατοϊκανότητας του Edem compost που είναι γύρω στο 60%.

Το Edem compost δεν βάφει κατά το πότισμα.

Κατά την μεταφύτευση του φυτού μας σε μεγαλύτερη γλάστρα, για την πλήρωση της καινούριας γλάστρας χρησιμοποιούμε πάλι μίγμα της ίδιας αναλογίας.

Περίπου τρεις φορές το χρόνο προσθέτουμε κήπου Edem compost στις γλάστρες μας δύο – τρεις φτυαριές, με μικρό φτυαράκι.

http://www.cropscience.gr/sites/default/files/pictures/img_3536.jpg

Εγκατάσταση γκαζόν – χλοοτάπητα

Το Edem compost ως οργανοχουμικό εδαφοβελτιωτικό μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως την τύρφη στην εγκατάσταση χλοοτάπητα τόσο των θερμόφιλων (Cynodon spp.) όσο και των ψυχρόφιλων (Lollium spp.μονοετές & πολυετές) ποικιλιών, είτε γίνεται εγκατάσταση με σπορά, είτε γίνεται εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα.

Εφαρμόζεται αναμόχλευση με ειδική φρέζα σταυρωτά σε βάθος 15 – 20 cm όσες φορές απαιτηθεί μέχρι τον άριστο ψιλοχωματισμό.

Με δεδομένη την επιτακτική ανάγκη για εξοικονόμηση αρδευτικού νερού και παράλληλα τις υψηλές απαιτήσεις των χλοοταπήτων σε άρδευση, ως εδαφοβελτιωτικό χρησιμοποιούμε το οργανοχουμικό Edem compost, το οποίο μειώνει την κατανάλωση του αρδευτικού νερού κατά 40% περίπου

Το μίγμα που χρησιμοποιούμε ως υπόστρωμα ανάπτυξης του νέου μας χλοοτάπητα αποτελείται από Edem compost 40% και το υπόλοιπο 60% από καθαρή ποταμίσια άμμο ή καλό χώμα γης (με ποσοστό άμμου πάνω από 73%), και περλίτη. Το μίγμα στρώνεται και ενσωματώνεται στα 5 cm περίπου και ακολουθεί η σπορά ή το στρώσιμο το έτοιμου χλοοτάπητα Η χρήση του Edem compost ως εδαφοβελτιωτικού στο μίγμα υποστρώματος ανάπτυξης του νέου μας χλοοτάπητα, έχει ως αποτέλεσμα τον σωστό αερισμό της ρίζας, την αύξηση της υδατοϊκανότητας, την καλή στράγγιση της περίσσειας νερού, την αύξηση της ικανότητας συγκράτησης των θρεπτικών στοιχείων, και την επιτάχυνση φυτρώματος των σπόρων στην περίπτωση που εγκαθιστούμε χλοοτάπητα με σπορά μίγματος σπόρων γκαζόν. Με το Edem compost εμπλουτίζουμε το εδαφικό υπόστρωμα του χλοοτάπητα με οργανική ουσία:

 • Χωρίς των κίνδυνο φυτοτοξικότητας
 • Χωρίς το φόβο μεταφοράς ανεπιθύμητων ζιζανίων, φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών και εντόμων

http://www.cropscience.gr/sites/default/files/pictures/25080-erga-prasinoy-syntirisi-kentro-fytoy-pyrgoy-kataskeyes-kai-syntiriseis-ergon-prasinoy-agrinio_004.jpg

Συντήρηση των καλλωπιστικών μας

Τοποθετούμε μία στρώση Edem compost πάχους 3 – 5 cm περιφερειακά γύρω από τα φυτά μας με ακτίνα ίση με την ακτίνα της κόμης του φυτού σε πλήρη ανάπτυξη. Κατόπιν ενσωματώνουμε το κόμποστ έως τα πρώτα 10 cm. Με αυτόν τον τρόπο διατηρούμε τη γονιμότητα του εδάφους, αυξάνουμε την υδατοϊκανότητα, και το πορώδες του, και έχουμε βελτίωση αερισμού του ριζικού συστήματος. Η εργασία αυτή μπορεί να γίνει οποιαδήποτε εποχή του έτους κατά προτίμηση όμως είναι καλύτερα να γίνεται νωρίς την Άνοιξη λίγο πριν την έναρξη της βλαστικής περιόδου. Το Edem compost έχει ουδέτερο pH, δεν μεταβάλλει το pH του εδαφικού διαλύματος, βοηθάει όμως τα φυτά μας στην για οποιοδήποτε άλλο λόγω τυχόν μεταβολή του.

http://www.cropscience.gr/sites/default/files/pictures/img_girls-ly1411134457_232.jpg

Επίσης προσθέτοντας επιφανειακά μία στρώση Edem compost πάχους 1 – 2 cm χωρίς να το ενσωματώσουμε, κάθε δύο μήνες, κατά τον ίδιο τρόπο που περιγράφουμε παραπάνω, εκτός του ότι λόγω της οργανικής που περιέχει καθιστά τα φυτά μας ανθεκτικότερα σε εδαφογενής φυτοπαθογόνους μικροοργανισμούς, καθηλώνουμε σπόρια βλαπτικών μικροοργανισμών στο έδαφος, από το οποίο θα μπορούσαν να μεταπηδήσουν στο φυτό, είτε με τη βοήθεια του αέρα, είτε με το πιτσίλισμα του νερού ποτίσματος και της βροχής.

Με αυτήν την πρακτική αυτή έχουμε μετριασμό ακραίων τιμών θερμοκρασίας και μειώνεται το στρεσάρισμα των φυτών μας από απότομες μεταβολές θερμοκρασίας του εδάφους

http://www.cropscience.gr/sites/default/files/pictures/fotos-de-jardines-de-casas-modernas1.jpg

Συντήρηση του γκαζόν – χλοοτάπητα

Αερισμός – Εξαραίωση (αφαίρεση thatch)

Με την πάροδο του χρόνου στο χλοοτάπητα μεταξύ της πράσινης ζώνης και του εδάφους, σχηματίζεται στρώμα νεκρών και ζώντων βλαστών (thatch). Το κατώτερο τμήμα του στρώματος αυτού είναι αναμειγμένο με χώμα ή άμμο και ονομάζεται «mat». Χρησιμοποιώντας ειδικές μηχανές απόξεσης και αερισμού για την αφαίρεση του thatch αποσυμπιέζουμε το έδαφος ανοίγοντας τρύπες ή χαραγές. Στη συνέχεια στρώνουμε 2 – 3 cm Edem compost πάνω στο έδαφος με τσουγκράνα και στη συνέχεια ποτίζουμε ελαφρά (4 – 5 λεπτά), ώστε να διαβραχεί και να διασπαρεί καλά η κομπόστα σε όλη την επιφάνεια του χλοοτάπητά μας.

Με την μέθοδο αυτή χρησιμοποιώντας το Edem compost έχουμε έναν ωραίο υγιή τάπητα, απαλλαγμένο από ζιζάνια, δυσκολοπρόσβλητο από ασθένειες, ενώ παράλληλα καταναλώνουμε λιγότερο νερό μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος που απαιτεί η συντήρησή του.

http://www.cropscience.gr/sites/default/files/pictures/20140911_095809_0.jpg

Επισπορά

Αν για οποιοδήποτε λόγο δημιουργηθούν κενά στο χλοοτάπητά μας και έχει αρχίσει να αραιώνει τότε κάνουμε επισπορά. Κατά την εργασία αυτή εφαρμόζουμε μία ομοιόμορφη στρώση με υλικό επισποράς το γνωστό «καπάκι». Το μίγμα επισποράς που χρησιμοποιούμε αποτελείται από Edem compost 40% ως βελτιωτικό εδάφους και για την προσθήκη οργανικής ουσίας, και το υπόλοιπο 60% από καθαρή ποταμίσια άμμο ή καλό χώμα γης (με ποσοστό άμμου πάνω από 73%), και περλίτη.

Για έναν υγιή και πετυχημένο λαχανόκηπο

Σε ένα οικογενειακό κήπο για την καλλιέργεια λαχανικών προσθέτουμε στο έδαφος Edem compost 5 – 10 lit /m2.

Το Edem compost είναι το εδαφοβελτιωτικό απαλαγμένο από φυτοπαθογόνους μικροοργανισμούς , έντομα και ζιζάνια που προσθέτει οργανική ουσία στο λαχανόκηπό μας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του εδάφους. Το χώμα μας με την προσθήκη Edem compost συγκρατεί περισσότερη υγρασία, στραγγίζει καλύτερα, διευκολύνεται ο αερισμός του και εμπλουτίζεται με θρεπτικά στοιχεία σταδιακά διαθέσιμα στα φυτά μας.

http://www.cropscience.gr/sites/default/files/pictures/header_photo_1.jpg

Τα φυτά μας καθίστανται ανθεκτικότερα σε εδαφογενής παθογόνους μικροοργανισμούς.

Η διαδικασία προσθήκης του στο έδαφος – αφού έχει προηγηθεί ο καθαρισμός του εδάφους από πέτρες, ζιζάνια – θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

1. Αν το έδαφος είναι στεγνό, πρέπει πρώτα να ποτιστεί καλά.

2. Μετά από λίγες ημέρες, αφού έρθει το έδαφος σε κατάσταση ρώγου, όταν δηλαδή μπορεί να σκαφτεί, το σκάβουμε σε ένα βάθος γύρω στα 15-20 cm.

3. Προσθέτουμε το Edem compost σε όλη την επιφάνεια που θέλουμε να καλλιεργήσουμε, στην παραπάνω αναλογία (5-10 λίτρα/ τ.μ)

4. Κατόπιν απλώνοντας καλά όλο το κόμποστ στην επιφάνεια που θα καλλιεργήσουμε τα λαχανικά μας το ενσωματώνουμε στα 5 – 10 cm

5. Μετά από λίγες ημέρες μπορούμε να εγκαταστήσουμε τα λαχανοκομικά φυτά.

6. Αμέσως μετά ακολουθεί κανονικό πότισμα.

Κατά την διάρκεια της ανάπτυξης των λαχανικών μας καλό είναι να προσθέσουμε γύρω – γύρω από τα φυτά μας μία στρώση πάχους 1 – 2 cm ενσωματώνοντας την ελαφρά

http://www.cropscience.gr/sites/default/files/pictures/timthumb.png