ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Απρίλιος 2015 Αναστασία Σιάνου MSc  Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες Τεχνολόγος Γεωπονίας Τα συστήματα καλλιέργειας εκτός εδάφους χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αφορά τη διαχείριση των απορροών της...

ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Μάρτιος 2015  Αναστασία Σιάνου MSc  Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες Τεχνολόγος Γεωπονίας Μικρής κλίμακας υδροπονικά – αεροπονικά συστήματα είναι όλα εκείνα τα συστήματα που λειτουργούν...

ΕΝΥΔΡΕΙΟΠΟΝΙΑ

ΕΝΥΔΡΕΙΟΠΟΝΙΑ Φεβρουαρίου 2014  Παναγιώτης Καψής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  Τα συστήματα Aquaponics (Ενυδρειοπονίας) εφαρμόσθηκαν για πρώτη φορά από τους Αζτέκους πριν από χιλιάδες χρόνια. Η τεχνική που εφάρμοζαν ήταν η δημιουργία καναλιών με...