ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Τα κατάλληλα θρεπτικά διαλύματα αναπτύσσουν υγιή φυτά. Τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχονται στα υδατικά διαλύματα, είτε έχουν τη μορφή ιόντων ανόργανων αλάτων, είτε ευδιάλυτων ανόργανων ή οργανικών χημικών ενώσεων. Το θρεπτικό διάλυμα...

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ EDEM COMPOST

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ EDEM COMPOST Το άρθρο αναδημοσιεύεται με την έγκριση της EcoTerra Βελτιωτικό εδάφους Μία από τις πιο σημαντικές χρήσεις του κόμποστ είναι εκείνη της προσθήκης του, στο προς καλλιέργεια έδαφος , ως εδαφοβελτιωτικό. Η ποσότητα του κόμποστ που μπορεί να...