ΠΕΡΛΙΤΗΣ

ΠΕΡΛΙΤΗΣ Ο περλίτης χρησιμοποιείται παγκοσμίως ως συστατικό για ειδικά μείγματα χώματος όπου παρέχει αερισμό και βέλτιστη διατήρηση υγρασίας για ανώτερη καλλιέργεια φυτών. Ο περλίτης είναι φυσική ηφαιστειακή ύαλος, που σχηµατίζεται µε την απότοµη ψύξη και στερεοποίηση...

ΖΕΟΛΙΘΟΣ

ΖΕΟΛΙΘΟΣ Το παρακάτω άρθρο αναδημοσιεύεται από τον ιστότοπο http://www.geoanthos.gr Ωφέλη στη γεωργία Ο ζεόλιθος όντας αρνητικά φορτισμένος, μπορεί να δεσμεύσει θετικά φορτισμένα ιόντα στους πόρους του. Θετικά φορτισμένα, είναι όλα τα θρεπτικά στοιχεία που...

ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ

ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ Η ελαφρόπετρα είναι ένα χημικά αδρανές πορώδες ηφαιστειακό ορυκτό. Κατάλληλη ως εδαφοβελτιωτικό, ως συστατικό υποστρωμάτων για εδαφοκάλυψη,στην κηποτεχνία και σαφώς σαν υπόστρωμα υδροπονικής καλλιέργειας με κορυφαία αποτελέσματα. Απόλυτα φιλική προς το...

ΒΕΡΜΙΚΟΥΛΙΤΗΣ

ΒΕΡΜΙΚΟΥΛΙΤΗΣ Ο βερμικουλίτης είναι ένυδρο φυλλοπυριτικό ορυκτό, η μίκα (μαρμαρυγία),  το οποίο εντάσσεται στην ομάδα των αργίλων και συγκεκριμένα στις κρυσταλλικές αργίλους με φυλλοειδή δομή. Χαρακτηριστικό του είναι πως περιέχει παγιδευμένο νερό...

ΑΤΤΑΠΟΥΛΓΙΤΗΣ

ΑΤΤΑΠΟΥΛΓΙΤΗΣ Το παρακάτω άρθρο αναδημοσιεύεται από τον ιστότοπο http://www.geoanthos.gr/pages/attapulgite Με την έγκριση του Γεωανθού Ατταπουλγίτης Η τρισδιάστατη δομή του Ατταπουλγίτη Ο ατταπουλγίτης είναι ένα ένυδρο αργιλοπυριτικό υλικό με χημικό τύπο...