ΑΡΔΕΥΣΗ ΕΛΙΑΣ

Φεβρουαρίου 2015 – Αναστασία Σιάνου MSc  Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες Τεχνολόγος Γεωπονίας

Η άρδευση της ελιάς αποτελεί μια σημαντική καλλιεργητική εργασία γιατί επηρεάζει τη θρέψη του φυτού. Πρέπει να ρυθμίζεται έτσι ώστε να καλύπτει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των ελαιόδεντρων χωρίς την απώλεια νερού. Η ποσότητα του νερού που απαιτείται εξαρτάται από την περιοχή και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, τον τύπου του εδάφους αλλά και την ηλικία του δέντρου.

Η ελιά διαθέτει πολύ καλό μηχανισμό άμυνας στην ξηρασία και γι’ αυτό είναι δυνατή η καλλιέργειά της ακόμη και σε συνθήκες μεγάλης ξηρασίας, στις οποίες κανένα άλλο καρποφόρο δένδρο δεν μπορεί να καλλιεργηθεί.

Συνήθης τακτική για τους βιοκαλλιεργητές της ελιάς είναι η περιοδική αλλαγή των σημείων που είναι τοποθετημένοι οι σταλακτήρες,  διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος της συγκέντρωσης των ριζών του δέντρου σε περιορισμένο χώρο συνεπώς και της περιορισμένης θρέψης των ελαιόδεντων.

Ανάλογα των καιρικών συνθηκών που επικρατούν σε μια περιοχή κατάλληλη εποχή άρδευσης κρίνεται από τέλος της άνθισης έως το τέλος του Σεπτεμβρίου.

Η άρδευση παρόλο που μπορεί να αποδώσει πλούσια σοδειά, όταν εφαρμόζεται λανθασμένα, μπορεί να αποδειχθεί επιζήμια για τα ελαιόδεντρα. Για το λόγο αυτό χρειάζεται σωστός σχεδιασμός, ο οποίος είναι μοναδικός για τον κάθε παραγωγό.

Βιβλιογραφία

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ    Μ. Δεσύλας, Γεωπόνος –Σύμβουλος Βιολογικής Γεωργίας.