ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ

Φεβρουαρίου 2015    Θωμάς Αρμπιλιάς Τεχν. Γεωπονίας

   Βαμβακάδα ή Ψύλλα (Euphyllura olivina)

Η βαμβακάδα συναντάται συχνά, αλλά προκαλεί βλάβη μόνο όταν παρατηρηθεί σε μεγάλους πληθυσμούς, καθώς επιτίθεται στις ταξιανθίες. Το ακμαίο έχει μήκος 23mm, πράσινο χρώμα που αργότερα γίνεται πιο σκούρο. Ο κύκλος ζωής περιορίζεται σε τρεις μήνες με το θηλυκό να είναι αρκετά παραγωγικό ιδιαίτερα σε ευνοϊκές συνθήκες (20-25οC). Γεννάει περισσότερα από 1000 αυγά επάνω στα κλειστά άνθη ή μέσα στα φύλλα της νεαρής βλάστησης (Μάρτιο – Απρίλιο). Εκκολάπτονται μεταξύ από 9-12 ημέρες. Η δεύτερη γενιά αναπτύσσεται σε ταξιανθίες και παραμένει αδρανής κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, παράγει κηροειδή εκκρίματα που προκαλούν αποβολή των ανθέων. Οι νύμφες για να διατραφούν διαρρηγνύουν τα κύτταρα και προκαλούν απομύζηση του οπού του δένδρου της ελιάς.

Η εξέλιξη των προνυμφών διαρκεί Απρίλη – Μάη, όπου εμφανίζονται τα ακμαία τα οποία παραμένουν συνήθως μέχρι την επόμενη άνοιξη. Οι προνύμφες παράγουν κηρώδη λευκά εκκρίματα υπό μορφή βαμβακιού.

Τα ακμαία και οι προνύμφες μυζούν το χυμό των τρυφερών βλαστών και ανθοταξιών και σε μεγάλες προσβολές μπορεί να προκαλέσουν πτώση των ανθοταξιών.

http://cropscience.gr/sites/default/files/pictures/7033750vam.jpg

Καταπολέμηση

Υπάρχουν παράσιτα που προσβάλλουν την Euphyllura olivine, συνηθέστερα των οποίων είναι τα Psyllaephagus euphylurae, Alloxista eleaphila, Elasmus sp (Hym. Elasmide), Tetrastichus sp. (Hym. Eulophidae), Trechnies sp. (Hym. Encyrtidae), Chrysoperla carnea, Anthocoris nemoralis και Xanthandrus comptus.

Επίσης μπορεί να γίνει η αντιμετώπιση του εντόμου με ψεκασμούς με εντομοκτόνα.

http://cropscience.gr/sites/default/files/pictures/euphyllura_olivinav.jpg http://cropscience.gr/sites/default/files/pictures/vamvakas.jpg

http://cropscience.gr/sites/default/files/pictures/woolly03.jpg

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ

http://www.plantprotection.hu/modulok/gorog/olive/psyllid_oliv.htm