ΒΕΡΜΙΚΟΥΛΙΤΗΣ

Ο βερμικουλίτης είναι ένυδρο φυλλοπυριτικό ορυκτό, η μίκα (μαρμαρυγία),  το οποίο εντάσσεται στην ομάδα των αργίλων και συγκεκριμένα στις κρυσταλλικές αργίλους με φυλλοειδή δομή. Χαρακτηριστικό του είναι πως περιέχει παγιδευμένο νερό ανάμεσα στις στρώσεις των φυλλιδίων του. Το διαστρωματικό αυτό νερό στην θερμοκρασία των 700 – 900ο C εξαερώνεται απότομα με αποτέλεσμα την διόγκωση του ορυκτού έως και 30 φορές σε σύγκριση με τον αρχικό του όγκο. Η διόγκωση μετατρέπει τις λεπτές νιφάδες του μεταλλεύματος σε ελαφροβαρείς πορώδεις κόκκους που περιέχουν πολυάριθμα στρώματα αέρα.

Το τελικό προϊόν που προκύπτει μετά την ψύξη αποτελείται από φυλλίδια διαστάσεων 1-6 mm τα οποία έχουν μορφή ακορντεόν. Λόγω της ιδιαίτερης μορφής των τεμαχιδίων του, ο βερμικουλίτης είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για χρήση σε φυτώρια ως υλικό επικάλυψης των σπόρων σε μείγματα υποστρωμάτων καθώς επίσης και ως εδαφοβελτιωτικό. Επίσης είναι άριστο υλικό για το σκέπασμα των σπόρων στα σπορεία, εξασφαλίζοντας ιδανικές συνθήκες αερισμού και υγρασίας. 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΒΕΡΜΙΚΟΥΛΙΤΗ

Στη διογκώμενη λαμινοειδή μορφή του ο Βερμικουλίτης έχει τις παρακάτω ιδιότητες

• Χαμηλή πυκνότητα

• Μικρή θερμοαγωγιμότητα

• Υψηλή θερμική αντίσταση

• Υψηλή διαπνοή

• Είναι ανόργανο (δεν επηρεάζεται από φως και βροχή)

• Δεν περιέχει αμίαντο

• Δεν είναι τοξικό

• Ο βερμικουλίτης έχει την ιδιότητα να συγκρατεί αρκετές φορές το ίδιο του το βάρος σε νερό και δίνει στο υπόστρωμα μια ευάερη δομή.

• Ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων (C.E.C.) αρκετά υψηλή (65-140meq/100g), που σημαίνει ότι μπορεί να αποθηκεύει θρεπτικά στοιχεία.

• Ειδικό βάρος 0.9-1.4 g/cm3, πορώδες 96%, pH 7-7.2 

ΧΡΗΣΕΙΣ

Αποτελεί βιολογικό προϊόν, είναι στείρος και  δεν αποσυντίθεται.

• Είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος σε τομείς όπως:

• παραγωγή σπορόφυτων

• βιολογική γεωργία

• υδροπονία

• κηπευτικά και ανθοκομικά φυτά

• λαχανοκομία

• καλλιέργεια αμπελιών

• καλλιέργεια μανιταριών