ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΙΩΝΑ

Φεβρουαρίου 2015 

Αναστασία Σιάνου MSc  Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες Τεχνολόγος Γεωπονίας   

Για την επιτυχή εγκατάσταση ενός ελαιώνα θα πρέπει να μελετηθούν προσεχτικά όλοι οι παράγοντες, ώστε ο παραγωγός να  στοχεύει  σε μια άριστη σοδειά. Θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του τη ποικιλία της ελιάς που θέλει να καλλιεργήσει, τις εδαφικές και κλιματικές συνθήκες του αγροκτήματος. Πιο αναλυτικά:

  Επιλογή κατάλληλης ποικιλίας. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στις κλιματικές απαιτήσεις και το ιδιαίτερο κλίμα που επικρατεί στην υπό μελέτη περιοχή. Την ανθεκτικότητα της ενάντια σε έντομα και παθογόνα που βρίσκονται εκεί, αλλά και τι απαιτήσεις που υπάρχουν σε νερό και θρεπτικά στοιχεία στην περιοχή εγκατάστασης του ελαιώνα. Τέλος σημαντική είναι η προετοιμασία του εδάφους, η απομάκρυνση βράχων, ή ανεπιθύμητων φυτικών υπολειμμάτων. Σε περίπτωση που το χωράφι βρίσκεται σε επικλινές έδαφος θα πρέπει να γίνεται ισοπέδωση.

 Αποστάσεις φύτευσης. Αυτές καθορίζονται από την τελική ανάπτυξη του δένδρου, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα σκίασης, ανεπαρκούς αερισμού, ανταγωνισμού για νερό και θρεπτικά στοιχεία, δυσκολία στο μάζεμα. Τέλος κατάλληλες αποστάσεις σημαίνει πρόληψη κατά των παθογόνων και των επιβλαβών εντόμων που αναπτύσσονται σε έναν ελαιώνα. Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν οι παρακάτω τύποι διάταξης:

Παραδοσιακές εγκαταστάσεις φύτευσης: Οι αποστάσεις μεταξύ δένδρων 6Χ8μ., 7Χ8μ., 8Χ8μ., 10Χ10μ. Στο στρέμμα τοποθετούνται περίπου 20 δέντρα, ανάλογα την περιοχή, το έδαφος και την ποικιλία. Η κατεύθυνσή τους πρέπει να είναι από το Βορρά προς το Νότο για καλύτερη έκθεση στον ήλιο. Όσο μεγαλύτερες οι αποστάσεις τόσο μεγαλύτερη η κόμη των δένδρων.

Εντατική καλλιέργεια: Οι αποστάσεις σε αυτόν τον τύπο της καλλιέργειας είναι 5Χ6μ., 6Χ6μ.,και στο στρέμμα καλλιεργούνται 27-30 δένδρα. Συνήθης τακτική είναι να φυτεύονται τα πρώτα 10-15 χρόνια σε γραμμή 6Χ6μ ένα επιπλέον δέντρο ώστε να μετατρέπεται σε γραμμή 6Χ3μ. και μετά τα 15 χρόνια να αφαιρείται.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ Δρ. Ε. Καμπουράκης, Γεωπόνος.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ http://www.gaiapedia.gr