ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ

Η ελαφρόπετρα είναι ένα χημικά αδρανές πορώδες ηφαιστειακό ορυκτό. Κατάλληλη ως εδαφοβελτιωτικό, ως συστατικό υποστρωμάτων για εδαφοκάλυψη,στην κηποτεχνία και σαφώς σαν υπόστρωμα υδροπονικής καλλιέργειας με κορυφαία αποτελέσματα. Απόλυτα φιλική προς το περιβάλλον. Η ελαφρόπετρα LAVA ως φυσική πρώτη ύλη, απόλυτα φιλική προς το περιβάλλον συνδυάζει χωρίς καμία χημική επεξεργασία:

 • Ομοιογενή ποιότητα
 • Χαμηλό ειδικό βάρος
 • Σταθερό ομοιόμορφο λευκό χρώμα

Ως φυσική πρώτη ύλη είναι κατάλληλη για υπόστρωμα υδροπονικών καλλιεργειών, βελτιωτικό εδαφών, συστατικό υποστρώματος φυτεμένων δωμάτων, καθώς και για την επικάλυψη εδαφών.

Τα πλεονεκτήματα του υποστρώματος ελαφρόπετρας LAVA

 • Παρουσιάζει αποδεδειγμένα μειωμένο κίνδυνο προσβολών από εδαφογενή παθογόνα σε σύγκριση με άλλα υποστρώματα
 • H δομή του δεν υποβαθμίζεται στη διάρκεια της καλλιέργειας, οπότε μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί για αρκετές  καλλιεργητικές περιόδους
 • Είναι απολύτως φυσικό υλικό που δεν υφίσταται καμία βιομηχανική επεξεργασία
 • Παρουσιάζει ιδανική ισορροπία αέρα/νερού στη ρίζα των φυτών
 • Είναι χημικά αδρανές υλικό με αποτέλεσμα η θρέψη του φυτού να ελέγχεται πλήρως
 • Διαβρέχεται πολύ εύκολα όταν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθεί
 • Απορρίπτεται μετά την χρήση του χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον
 • Έχει σταθερή ποιότητα και απόλυτη καθαρότητα εξαιτίας της ομοιογένειας του κοιτάσματος ελαφρόπετρας

http://cropscience.gr/sites/default/files/pictures/elafropetra.png