ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

Ο εμβολιασμός είναι ουσιαστικά η μεταφορά καρποφόρου βλασταριού ενός δέντρου στον κορμό ενός άλλου δέντρου (υποκείμενο), αποσκοπώντας στα εξής:

– εξημέρωση άγριων δέντρων

– πολλαπλασιασμός της ποικιλίας (π.χ. ο λωτός που δεν πολλαπλασιάζεται αλλιώς)

– καλλιέργεια ποικιλίας σε μέρη όπου το δέντρο της ποικιλίας δε μπορεί να ευδοκιμήσει και χρησιμοποιείται το κατάλληλο υποκείμενο

– δημιουργία αρσενικών και θηλυκών ανθών στο ίδιο δέντρο ώστε να έχουμε αυτό-γονιμοποίηση.

– βελτίωση των καρπών

– αύξηση της παραγωγικότατος

– αυξημένη αντοχή στις κλιματολογικές συνθήκες

Η επιλογή του υποκείμενου είναι καθοριστική στην επιβίωση, ανάπτυξη και παραγωγικότητα του δέντρου. Σήμερα, υπάρχουν διαθέσιμα αρκετά υποκείμενα που εγγυώνται σίγουρη και απροβλημάτιστη παραγωγή. Ωστόσο, πρέπει πάντα να επιλέγεται το σωστό υποκείμενο για κάθε καλλιέργεια. Στα φυτώρια “Vita Plant” μπορείτε να ενημερωθείτε για το καταλληλότερο υποκείμενο για την καλλιέργεια σας.

Ο εμβολιασμός των δέντρων γίνεται με διάφορους τρόπους. Οι κύριες μέθοδοι εμβολιασμού είναι:

1. Μπόλιασμα με μάτι

Ο εμβολιασμός με εγκεντρισμό ματιού μπορεί να γίνει από την άνοιξη μέχρι και το τέλος του Σεπτεμβρίου. Κατά τη μέθοδο αυτή, αφαιρείται το μάτι με τμήμα του φλοιού και εγκεντρίζετε σε μια τομή σχήματος “Τ” στο βλαστάρι υποκείμενο. Στη συνέχεια δένεται με ελαστική ταινία. Αυτή η μέθοδος εμβολιασμού χρησιμοποιείται για όλα τα οπωροφόρα δέντρα.

http://cropscience.gr/sites/default/files/pictures/emv.jpg

2. Μπόλιασμα με Κεντράδι

Σε αυτή τη μέθοδο, κόβεται το βλαστάρι που περιέχει το μάτι με το κάτω μέρος του να είναι μυτερό. Το υποκείμενο , που μπορεί να είναι είτε δέντρο είτε βραχίονας, σκίζεται ώστε να δεχτεί το εμβόλιο .Στη συνέχεια το εμβολιασμένο δέντρο δένεται και αλείφεται με ειδικές αλοιφές.

http://cropscience.gr/sites/default/files/pictures/emv2.jpg

3. Μικρό-εμβολιασμός με μάτι

Η μέθοδος είναι ίδια με το μπόλιασμα με μάτι, απλά γίνεται σε μικρότερη κλίμακα, σε ειδικό εργαστήριο με χρήση στερεοσκοπίου.

Άλλα είδη εμβολιασμών:

http://cropscience.gr/sites/default/files/pictures/emv3.jpg

http://cropscience.gr/sites/default/files/pictures/emv5.jpg

4. Εμβολιασμός με όρθιο Ταφ

προσέχουμε κατά την αφαίρεση του οφθαλμού να αφήσουμε και λίγο ξύλο για να μην τραυματιστεί το μάτι.

http://cropscience.gr/sites/default/files/pictures/emv6.jpg http://cropscience.gr/sites/default/files/pictures/emv7.jpg

http://cropscience.gr/sites/default/files/pictures/emv8.jpg http://cropscience.gr/sites/default/files/pictures/emv10.jpg http://cropscience.gr/sites/default/files/pictures/emv11.jpg http://cropscience.gr/sites/default/files/pictures/emv12.jpg

Διπλός σχιστός (γνωστός και σαν¨ αγγλικός ¨από τον εμβολιασμό κυρίως στο αμπέλι.)

http://cropscience.gr/sites/default/files/pictures/emv13.jpg http://cropscience.gr/sites/default/files/pictures/emv15.jpg http://cropscience.gr/sites/default/files/pictures/emv16.jpg http://cropscience.gr/sites/default/files/pictures/emv17.jpg http://cropscience.gr/sites/default/files/pictures/emv18.jpg

Βιβλιογραφία

1.Ο εμβολιασμός της μουριάς (Καϊμακαμης Κωνσταντίνος)

2.Γενική και ειδική δεντροκομία (Μιλτιάδης Βασιλακάκης)

3.Εργαστηριακές σημειώσεις δεντροκομίας

4.Προσωπικό φωτογραφικό υλικό (από τα δέντρα της σχολής ΓΠΑ)

5.Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Βιβλιοθήκη Πληροφοριακoύ Υλικού της εταιρείας Crop Science P.C. :  www.cropscience.gr

Πνευματικά δικαιώματα © 2014 Αναστασία Σιάνου