ΘΡΙΠΑΣ

Ο θρίπας (Frankliniella occidentalis), επίσης γνωστός και ως θρίπας της Καλιφόρνιας ή WFT- Western Flower Thrips, είναι ένα μικρό σε μέγεθος έντομο με καταγωγή από τη Δυτική ακτή της Βορείου Αμερικής. Το έντομο αυτό έκανε την εμφάνισή του στην Ευρώπη τη δεκαετία του 1980 κυρίως λόγω του εμπορίου ανθοκομικών-καλλωπιστικών ειδών. Σήμερα υπάρχει σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο και αποτελεί σοβαρό εχθρό πληθώρας καλλιεργούμενων φυτών.

Τα ακμαία του θρίπα διαθέτουν πλήρως ανεπτυγμένα φτερά, που περιφερειακά φέρουν τριχίδια, τα οποία βοηθούν στην μετακίνηση του εντόμου. Τα ακμαία ελκύονται από το άρωμα των ανθέων. Όταν βρίσκονται εντός των ανθέων διατρέφονται με γύρη και με τους τρυφερούς ιστούς των αναπτυσσόμενων πετάλων, δημιουργώντας κηλίδες που μειώνουν την εμπορική αξία των δρεπτών ανθέων. Μερικά είδη ή/και ποικιλίες φυτών είναι πιο ευαίσθητα σε ζημιές από θρίπα.

Ο θρίπας εναποθέτει τα αυγά, σε αναπτυσσόμενα φύλλα και καρπούς και μπορεί να προκαλέσει μικρά εξογκώματα. Διατρεφόμενος σε καρπούς, επίσης προκαλεί ζημιά, με χαρακτηριστικό σύμπτωμα τη σκλήρυνση και φελλοποίηση της επιφάνειας του καρπού. Στην πιπεριά η φελλοποίηση του καρπού είναι πολύ χαρακτηριστική, ενώ στη φράουλα το προσβεβλημένο μέρος του καρπού δεν αναπτύσσεται καθόλου, αποκτά χρυσοκίτρινο χρώμα και χάνει την εμπορική του αξία λόγω παραμόρφωσης.

Οι προνύμφες είναι μικρές σε μέγεθος, συνήθως πορτοκαλί χρώματος, ενώ έχουν μόνο δυο στάδια ανάπτυξης κατά τα οποία διατρέφονται, πριν πέσουν στο έδαφος για νύμφωση. Στο έδαφος και ιδίως στο επιφανειακό στρώμα, λαμβάνουν χώρα τα στάδια της προ-πούπας και πούπας. Οι μορφές αυτές αποτελούν λεία για ωφέλιμους οργανισμούς του εδάφους. Σε μερικά είδη το στάδιο της πούπας μπορεί να ολοκληρωθεί και στα φύλλα.

Ο Frankliniella occidentalis αποτελεί φορέα μεγάλου αριθμού ιών προς τα φυτά, οι κυριότεροι απο τους οποίους είναι οι ιοί Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) και Impatiens Necrotic Spot Virus (INSV).  Οι ιοί αυτοί προκαλούν ζημιά στις πιπεριές και σε μεγάλο αριθμό καλλωπιστικών φυτών. Οι ιοί εισέρχονται στο έντομο διαμέσου της διατροφής από μολυσμένους φυτικούς ιστούς, αλλά μόνο κατά τη διάρκεια του 1ου προνυμφικού σταδίου. Οι προνύμφες τους σταδίου αυτού δεν μπορούν να μεταφέρουν τον ιό, μέχρι να γίνουν ακμαία. Τα μολυσμένα ακμαία μεταφέρουν τον ιό διατρεφόμενα σε τρυφερούς μη προσβεβλημένους φυτικούς ιστούς, διασπείροντας τον ιό από φυτό σε φυτό.

Ωφέλιμα για την καταπολέμηση του  Frankliniella occidentalis

Amblyseius swirskii

Amblyseius cucumeris

Amblyseius degenerans

Orius laevigatus

Orius majusculus and Orius insidiosus

Typhlodromips montdorensis

Το Hypoaspis miles παρέχει συμπληρωματικό έλεγχο ως μέρος ενός προγράμματος καταπολέμησης χρησιμοποιώντας διάφορους ωφέλιμους οργανισμούς. Μόνο του δεν παρέχει αποτελεσματικό έλεγχο.

Thripline ams

Για το βελτιωμένο έλεγχο του θρίπα Frankliniella occidentalis, η Syngenta Bioline σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Keele, ανέπτυξαν το προϊόν Thripline ams. Το καινοτομικό αυτό προϊόν, σεξουαλική φερομόνη, παρέχει τη δυνατότητα έγκαιρης και έγκυρης παρακολούθησης της εξέλιξης των πληθυσμών, δίνοντας προειδοποίηση σε βέλτιστο χρόνο για το σωστό έλεγχο.

Το παραπάνω άρθρο αναδημοσιεύεται από τον ιστότοπο http://www.anthesis.gr με την έγκριση της ANTHESIS

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Nemasys H 50