ΚΑΠΝΙΑ

Φεβρουαρίου 2015 –  Θωμάς Αρμπιλιάς Τεχν. Γεωπονίας

Η καπνιά προκαλείται από το μύκητα Fumago vagans, ο οποίος αναπτύσσεται πάνω στη μελιτώδη ουσία η οποία εκκρίνεται από το λεκάνιο (ψώρα) (Seissetia oleae).

Τα κλαδιά, οι βλαστοί και τα φύλλα καλύπτονται από μαύρο στρώμα καπνιάς. Η ζημιά δεν είναι άμεση, γιατί οι μύκητες δεν παρασιτούν τους ιστούς του δέντρου, η παρεμπόδιση της φωτοσύνθεσης και της διαπνοής όμως προκαλεί διαταραχή στη φυσιολογία και την ανάπτυξη του δέντρου.  Κρίσιµη περίοδος µολύνσεως: όλο το έτος.

Για την αντιμετώπιση της καπνιάς συνίσταται ισορροπημένη λίπανση, άρδευση και σωστό κλάδεμα, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός και φωτισμός. Σε περιπτώσεις έντονης προσβολής, συνίσταται ψεκασμοί και σαπούνι για την καταπολέμηση του λεκάνιου.

ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται απευθείας ψεκασµός για τους µύκητες που την προκαλούν µε τα παρακάτω φυτοπροστατευτικά προϊόντα: θερινός πολτός, οξυχλωριούχος χαλκός, θειϊκός χαλκός, βορδιγάλειος πολτός, θειασβέστιο.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

Ψεκασµός µε γαλακτωµατοποιήσιµα ορυκτέλαια, όπως το λευκέλαιο ή διάλυση πετρελαίου και σαπουνιού (για το λεκάνιο).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  Bιοκαλλιέργεια Ελιάς Δρ. Ε. Καμπουράκης, Γεωπόνος

ΚΑΡ∆ΑΣΗ Ι. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ∆ΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ