ΚΥΚΛΟΝΙΟ

Φεβρουαρίου 2015 – Θωμάς Αρμπιλιάς Τεχν. Γεωπονίας

Το κυκλόνιο οφείλεται στο μύκητα Spinalocaea oleaginea, ο οποίος αναπτύσσεται στα φύλλα της ελιάς λόγω υψηλής υγρασίας, ανεπαρκούς αερισμού και υψηλών θερμοκρασιών. Παρουσιάζεται πολύ συχνά σε καλλιέργεια ελιάς. Προσβάλει όλα τα πράσινα μέρη του φυτού, και το γνώρισμά του είναι το γνωστό «μάτι παγωνιού» νεκρωτικές δηλαδή κηλίδες σε κύκλους με σαφές περίγραμμα.

Προσβάλει αρχικά τα παλαιότερα φύλλα και τα χαμηλότερα μέρη του δέντρου.

Η καταπολέμηση γίνεται με τον περιορισμό της δραστηριότητάς του. Ο έντονος φωτισμός και η ηλιοθέρμανση, τα οποία επιτυγχάνονται με σωστό κλάδεμα, η ισορροπημένη άρδευση και αζωτούχος λίπανση, εμποδίζουν την εγκατάσταση και ανάπτυξη του μύκητα. Σε περιπτώσεις έντονης προσβολής που οφείλεται σε λανθασμένες καλλιεργητικές επεμβάσεις ή σε δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες χρησιμοποιούνται επικουρικά μέτρα φυτοπροστασίας, όπως ψεκασμοί με βορδιγάλιο πολτό.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρόλο που ο χαλκός επιτρέπεται από τον κανονισμό 2092/91, δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται αλόγιστα μια και τα υπολείμματά του επηρεάζουν τα ζώα που βόσκουν σε αγρούς που έχουν ψεκαστεί με χαλκούχα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  Bιοκαλλιέργεια Ελιάς Δρ. Ε. Καμπουράκης, Γεωπόνος

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ http://www.report24.gr/to-kiklokonio-tis-elias-o-sinithis-mikitas-stous-elewnes.htm