ΛΥΡΙΟΜΥΖΑ

Τα θηλυκά ακμαία της λιριόμυζας δημιουργούν χαρακτηριστικό σημάδια στα φύλλα (λόγω διατροφής) μέσα στα οποία συνήθως εναποθέτουν αυγά. Οι προνύμφες της λιριόμυζας διατρέφεται εντός του φύλλου δημιουργώντας στοές, το μέγεθος (μήκος-πλάτος) των οποίων προοδευτικά αυξάνει με την αύξηση του μεγέθους της προνύμφης. Σε σοβαρή προσβολή η φυλλική επιφάνεια περιορίζεται πολύ επηρεάζοντας άμεσα το φυτό, ενώ ιδιαίτερα στα καλλωπιστικά και η πιο μικρή προσβολή μηδενίζει την εμπορική αξία των φυτών.

Αρκετά είναι τα είδη που προκαλούν σε εμπορική κλίμακα ζημιές:

Liriomyza huidobrensis -The South American Leaf-miner or Pea Leaf-miner

Liriomyza trifolii -The American Serpentine Leaf-miner

Liriomyza bryoniae – Τhe Tomato Leaf-miner

Liriomyza sativae – The Vegetable Leaf-mine

Phytomyza syngenesiae – The Chrysanthemum Leaf-miner

Τα ακμαία των τεσσάρων ειδών Liriomyza spp. είναι αρκετά δύσκολο να ξεχωριστούν μεταξύ τους, έχοντας συνήθως χρώμα καφέ με μια κηλίδα κίτρινου χρώματος στο θώρακα. Η προνύμφη του είδους L. trifolii είναι κίτρινου χρώματος, ενώ η προνύμφη των άλλων ειδών λιριόμυζας είναι άσπρου χρώματος με κίτρινο το ακραίο εμπρόσθιο τμήμα. Όταν η προνύμφη ενηλικιωθεί, εξέρχεται από το φύλλο διαμέσου οπής στη στοά και σχηματίζει πουπάριο χρώματος ανοικτού καφέ που στη συνέχεια γίνεται σκούρο. Άλλα πουπάρια παραμένουν στην επιφάνεια του φύλλου ενώ άλλα πέφτουν στο έδαφος.

Το είδος Phytomyza syngenesiae είναι μεγάλου μεγέθους και συνήθως γκρί χρώματος χωρίς την κίτρινη κηλίδα στο θώρακα. Οι προνύμφες δεν εξέρχονται από το φύλλο, αλλά σχηματίζουν το πουπάριο μέσα στη στοά. Το είδος αυτό κυρίως προσβάλει φυτά της οικογένειας των.

Ωφέλιμα για την καταπολέμηση της Λιριόμυζας

Diglyphus isaea

Dacnusa sibirica (όχι για το είδος L. Trifolii)

Το Macrolophus caliginosus έχει αναφερθεί οτι επιτίθεται σε προνύμφες λιριόμυζας σε φυτά τομάτας.

Το παραπάνω άρθρο αναδημοσιεύεται από τον ιστότοπο http://www.anthesis.gr με την έγκριση της ANTHESIS