ΠΕΡΛΙΤΗΣ

Ο περλίτης χρησιμοποιείται παγκοσμίως ως συστατικό για ειδικά μείγματα χώματος όπου παρέχει αερισμό και βέλτιστη διατήρηση υγρασίας για ανώτερη καλλιέργεια φυτών.

Ο περλίτης είναι φυσική ηφαιστειακή ύαλος, που σχηµατίζεται µε την απότοµη ψύξη και στερεοποίηση ηφαιστειακής λάβας, παγιδεύοντας νερό στη µάζα της. Στην ύπαρξη του παγιδευµένου νερού οφείλεται η πιο σηµαντική φυσική ιδιότητα του περλίτη, που είναι η ικανότητά του να διογκώνεται σε θερ µοκρασίες 800 °- 950°C.

Μια λευκή µάζα από µικροσκοπικές γυάλινες φυσαλίδες σχη µατίζεται µε την απότοµη ελεγχόµενη θέρµανση, ο περλίτης τήκεται και διογκώνεται ως αποτέλεσµα της εξάτµισης του παγιδευµένου νερού. Το ορυκτό αποκτά έτσι ξεχωριστές ιδιότητες θερµικής και ηχητικής µόνωσης, ενώ παράλληλα γίνεται εξαιρετικά πορώδες.

Χρήση στη γεωργία.

Υδροπονικές καλλιέργειες

Βελτίωση εδαφών

Ο περλίτης βελτιώνει τις ιδιότητες του εδάφους στο οποίο ενσωματώνεται: Αυξάνει το πορώδες, εξασφαλίζει τον αερισμό της ρίζας και διευκολύνει την ανάπτυξη της. Βελτιώνει τη στράγγιση (ιδιαίτερα στα προβληματικά αργιλλώδη συνεκτικά εδάφη), κατακρατά υγρασία και θρεπτικές ουσίες και τις αποδίδει στη ρίζα του φυτού. Επίσης εμποδίζει το σβόλιασμα και το σκάσιμο του χώματος, ενώ προσφέρει θερμομόνωση χειμώνα και καλοκαίρι. Είναι απαραίτητο για καλλιέργειες φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου σε γλάστρες και δοχεία, σε φυτώρια αμπελιού και άλλων δένδρων, σε κήπους, εδάφη θερμοκηπίων κ.λ.π.