ΡΥΓΧΙΤΗΣ

Φεβρουαρίου 2015    Θωμάς Αρμπιλιάς Τεχν. Γεωπονίας

Ρυγχίτης (Rhynchites cribripennis)

Ο ρυγχίτης ανήκει στην τάξη των κολεόπτερων, έχει μήκος 4,5-6,5mm με χρώμα ερυθρό ή χαλκέρυθρο μεταλλικό και χαρακτηριστικό ρύγχος χρώματος ιώδες έως μαύρο. Ο κύκλος ζωής του είναι είτε μια γενιά το έτος είτε μια γενιά ανά δύο έτη. Όταν η ολοκλήρωση της γενιάς γίνεται σε δύο έτη, τότε διαχειμάζει ως ανεπτυγμένη προνύμφη στο έδαφος σε προκατασκευασμένο από τον ίδιο κελί, ενώ το δεύτερο έτος ως ενήλικη.  Τα ενήλικα βγαίνουν από το έδαφος την άνοιξη Απρίλιο – Μάιο και τρέφονται με φύλλα, οφθαλμούς, φλοιό νέων βλαστών και αργότερα νεαρούς καρπούς. Έτσι προκαλούν καρπόπτωση. Αφού ωριμάσει και αναπαραχθεί το θηλυκό ανοίγει οπές στους καρπούς και εισάγει τα αυγά του. Έπειτα φράζει την οπή ωοτοκίας με το έκκριμά του και κόβει μερικώς το ποδίσκο του καρπού ώστε να διασφαλίσει την μάρανσή του. Η εκκόλαψή του γίνεται σε δέκα ημέρες. Αφού οι προνύμφες ολοκληρώσουν την ανάπτυξή τους κατά τον Οκτώβριο – Νοέμβριο, εγκαταλείπουν τον καρπό και μπαίνουν στο έδαφος, όπου παραμένουν μέχρι να γίνουν νύμφες.

Καρποί µε οπές ωοτοκίας μολύνονται σχεδόν πάντα από τους μύκητες της φαιάς σήψης (Balachowsky and Hoffmann 1963). Στη χώρα µας οι ζηµιές από τον ρυγχίτη αυτόν δεν είναι συνήθως σοβαρές.

http://cropscience.gr/sites/default/files/pictures/65.jpg http://cropscience.gr/sites/default/files/pictures/rigxitis-1.png

Καταπολέμηση

Όταν διαπιστωθεί πρόβλημα από ρυγχίτη πρέπει να γίνεται έγκαιροι ψεκασμοί, κυρίως την Άνοιξη ή το Φθινόπωρο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «COLEOPTERA ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ» , ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ:

http://www.elies-ladikalamatiano.gr/olive/agronomy/pest-diseases-of-the-olive.html

http://fitoriakonstantinou.gr