ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΤΡΩΝ

Η κατασκευή συστήματος υδροπονίας για παραγωγή φύτρων βασίζεται στην ανάπτυξη επαρκούς υγρασίας και θερμοκρασίας μέσα στο χώρο σποράς και στον τεχνητό φωτισμό όπου θα διευκολύνει την ανάπτυξη υγειών φυταρίων, ενεργοποιώντας τη χλωροφύλλη των φύλλων.

Το σύστημα θα πρέπει να είναι σε στεγασμένο και μονωμένο χώρο και τα δισκάκια σποράς θα πρέπει να αρδεύονται και να φωτίζονται επαρκώς και ομοιόμορφα. Η υγρασία στο χώρο θα πρέπει να διατηρείται σταθερά κοντά στους 85 – 95 % και η θερμοκρασία στους 15 – 25 οC ανάλογα με το είδος του σπόρου.

Τα ελάχιστα στοιχεία που απαρτίζουν την κατασκευή εκτός από το χώρο και τα ράφια είναι τα εξής:

1. Όργανα μέτρησης: υγρασιόμετρο – θερμόμετρο, μετρητής του pH και της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του νερού.

2. Δισκάκια σποράς.

3. Αρδευτικό σύστημα και αυτοματισμός: μικροεκτοξευτήρες, φίλτρο, σωλήνες, αυτοματισμός άρδευσης.

4. Λαμπτήρες και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός.

5.Εξαερισμός.

6. Κλιματισμός.

7. Αντλία και δεξαμενή (προαιρετικά, εφόσον δεν υπάρχει νερό).

8.Πάνελ φωτοβολταϊκό (προαιρετικά, εφόσον δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα)