ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

Ο Tetranychus urticae αρχικά εμφανίστηκε στην Ευρώπη αλλά επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο και είναι ένα εξαιρετικά πολυφάγο έντομο έχοντας ένα εύρος ξενιστών το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 200 είδη φυτών όπως: πιπεριά, τομάτα, πατάτα, φασόλι, καλαμπόκι, φράουλα, τριανταφυλλιά κ.α.

Προκαλεί ζημιά στα φύλλα, στο βλαστό και στον καρπό. Στα φύλλα προκαλεί χλωρωτικές κηλίδες, παραμόρφωση και τελικά τα φύλλα νεκρώνονται. Στους καρπούς, κατά τους χειμερινούς μήνες, προκαλεί αποχρωματισμό  με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας κατά τη συγκομιδή.

http://cropscience.gr/sites/default/files/pictures/tetranyhos1.jpg

Βιολογικός κύκλος

Τα αυγά είναι σφαιρικά, πολύ μικρά, διαφανές ενώ λίγο πριν την εκκόλαψη γίνονται υπόλευκα ή κιτρινοπράσινα. Τα αυγά καλύπτονται από μια λεπτή μεμβράνη και εκκολάπτονται σε περίπου τρεις μέρες. Ο χρόνος από το αυγό μέχρι το ενήλικο διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία. Κάτω από ιδανικές συνθήκες (26oC) ολοκληρώνει την ανάπτυξη του σε 5-20 ημέρες.

http://cropscience.gr/sites/default/files/pictures/tetranyhos2.jpg.png

Η προνύμφη έχει έξι πόδια και είναι ημιδιαφανείς με κόκκινα μάτια. Πρέπει να αναφερθεί ότι περνάει δυο στάδια, τα οποία είναι δύσκολο να διαχωριστούν. Και στα δυο αυτά στάδια είναι πράσινες, ωοειδείς και έχουν οχτώ πόδια. Το ζεύγος των σκούρων κηλίδων είναι ορατό σ’ αυτό το στάδιο της ανάπτυξης.

Τα ενήλικα έχουν οχτώ πόδια, είναι ωοειδή, έχουν μήκος 0.4mm και τα θηλυκά είναι κιτρινωπά ως πράσινα με δυο ή τέσσερις μαύρες, κηλίδες στη ράχη. Τα αρσενικά είναι μικρότερα από τα θηλυκά. Υπάρχουν πάρα πολλές γενιές τον χρόνο. Το ενήλικο θηλυκό ζει 2-4 εβδομάδες και είναι ικανό να εναποθέσει πολλές εκατοντάδες αυγά κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Προτιμάει τον ζεστό, ξηρό καιρό του καλοκαιριού και τους φθινοπωρινούς μήνες αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε εποχή του έτους. Τα θηλυκά διαχειμάζουν στα υπολείμματα στο έδαφος ή κάτω από τους κορμούς των δένδρων ή σε θάμνους.

http://cropscience.gr/sites/default/files/pictures/tetranyhos3.png

Συμπτώματα – Ζημιές

Ο τετράνυχος τρέφεται διεισδύοντας στον φυτικό ιστό με τα στοματικά τους μόρια και βρίσκονται κυρίως στο κάτω μέρος των φύλλων. Απομυζεί τους φυτικούς χυμούς καταστρέφοντας ιστό του φύλλου  και μια μικρή χλωρωτική κηλίδα εμφανίζεται σε κάθε σημείο που έγινε η μύζηση. Υπολογίζεται ότι καταστρέφονται 18-22 κύτταρα ανά λεπτό. Η συνεχής μύζηση προκαλεί αποχρωματισμό με τη μορφή κουκίδων και αργότερα τα φύλλα γίνονται κίτρινα, γκρι και τέλος καφέ. Μπορεί να προκληθεί και πλήρης αποφύλλωση όταν δεν καταπολεμηθούν. Επειδή είναι πολύ μικρά δεν είναι εύκολο να ανιχνευτούν.

Βιολογικός έλεγχος και καλλιεργητικές τεχνικές

Τα αρπακτικά έντομα είναι πολύ σημαντικά για τη ρύθμιση των πληθυσμών του τετράνυχου και πρέπει να προστατεύονται οπουδήποτε αυτό είναι εφικτό. Το αρπακτικό άκαρι  Amblyseius californicus Metaseiulus occidentalis και Phytoseiulus persimilis, η κηκιδόμυγα Feltiella acarisuga, το σκαθάρι Stethorus punctum, Orius insidiosus και ο χρύσωπας  Chrysopa spp. έχουν πολύ καλά αποτελέσματα στον έλεγχο της προσβολής από τον τετράνυχο.

Ένα καλλιεργητικό μέτρο είναι η καταστροφή των ζιζανίων γύρω από τον αγρό το φθινόπωρο ή νωρίς την άνοιξη. Μ’ αυτόν τον τόπο μειώνονται οι πληθυσμοί που διαχεμάζουν. Η διατήρηση καθαρών σειρών επίσης μειώνει τη μόλυνση. Η καταστροφή των ζιζανίων ή ο καθαρισμός των σειρών που περιβάλλουν το κτήμα κατά τη βλαστική περίοδο αναγκάζουν τον τετράνυχο να μεταναστεύσει στα φυτά της καλλιέργειας.

Βιβλιοθήκη Πληροφοριακoύ Υλικού της εταιρείας Crop Science P.C. :  www.cropscience.gr

Πνευματικά δικαιώματα © 2015 Θωμάς Αρμπιλιάς

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Phytoseiulus Persimilis