ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Μάρτιος 2015 Αναστασία Σιάνου MSc  Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες Τεχνολόγος Γεωπονίας

Ο τεχνητός φωτισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη σωστή ανάπτυξη μιας καλλιέργειας σε εσωτερικό χώρο. Τα φυτά πρέπει να εκτίθονται σε συγκεκριμένη ισχύ φωτός ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης προκειμένου να φωτοσυνθέτουν.

Εφτά παράγοντες που πρέπει να γνωρίζετε για τις εσωτερικές καλλιέργειες.

1.Στάδιο ανάπτυξης φυτού

Θα πρέπει να καθορίσετε την απόσταση που θα τοποθετηθεί ο λαμπτήρας ανάλογα το στάδιο ανάπτυξης που βρίσκεται το φυτό σας. Όταν τα φυτά σας βρίσκονται στην ανάπτυξη χρειάζονται πιο άμεσο φως, σε αντίθεση με το στάδιο ωρίμανσης όπου έχουν περισσότερα φύλλα.

2. Θερμοκρασία

Μερικά είδη φωτός εκπέμπουν περισσότερη θερμότητα από ότι άλλα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ελέγχετε, αφού υπάρχει ο κίνδυνος να καούν τα φυτά σας.

3. Φάσμα φωτός

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε το φάσμα του φωτός που εκπέμπεται από τον λαμπτήρα. Εάν δηλαδή ανήκει στο κόκκινο ή μπλε (θερμό ή ψυχρό) φάσμα φωτός.

4. Στάδιο φυτού

Το στάδιο ανάπτυξης του φυτού θα καθορίσει εάν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε μπλε ή κόκκινο λαμπτήρα. Στην βλαστική περίοδο χρησιμοποιήστε λαμπτήρα μπλε φάσματος ενώ στην άνθιση κόκκινο.

5. Χρονοδιάγραμμα και κύκλος

Εξαρτάται από τις απαιτήσεις του ίδιου του φυτού. Μπορείτε να φτιάξετε ένα χρονοδιάγραμμα με τις ανάγκες του φυτού σας σε φως, ώστε τα φυτά σας να λαμβάνουν την κατάλληλη για αυτά ποσότητα.

6. Καλυπτόμενη επιφάνεια

Μπορεί να χρειαστεί να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε λαμπτήρες ανάλογα με την ισχύ του φωτός που θέλετε να φτάνει στα φυτά σας. Χρησιμοποιώντας περισσότερο φωτισμό από τον αναγκαίο θα σπαταλήσετε απλώς ενέργεια. Μικρότερη ισχύ φωτισμού αντιθέτως θα εμποδίσει τη σωστή ανάπτυξη όλων των φυτών σας.

7. Αριθμός φυτών

Θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι δεν έχετε περισσότερα φυτά στο χώρο από αυτά που επαρκούν για το φωτισμό που έχετε. Διαφορετικά τα φυτά θα ανταγωνίζονται για το φως και δεν θα αναπτύσσονται επαρκώς.